Uw privacy

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

  • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan u als klant te onderhouden en te verbeteren
  • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd
  • alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten

Uw gegevens

Wij vragen u slechts de gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken. Zoals uw naam, adresgegeven en e-mailadres. Deze gegevens verwerken wij alleen in onze eigen administratie. Wij stellen deze gegevens niet ter beschikking aan derden. Ook gebruiken wij deze niet voor het sturen van e-mailings zonder dat u daarvoor expliciet en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw schriftelijke verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies maken het mogelijk om een kleine hoeveelheid gegevens op uw computer op te slaan. Deze zijn onder andere noodzakelijk om het winkelmandje te laten functioneren. Daarnaast maken wij gebruik van cookies voor het analyseren van het gebruik van de site. Hiermee kunnen wij de site nog beter maken. Deze gebruikersstatistieken zijn volstrekt anoniem.