Garantie & klachten

Garantie op onze artikelen

Computershop Delft garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. In de productoverzichten en op uw factuur vindt u de garantietermijn die geldt voor uw product. Mocht het product onverhoopt stuk gaan of een gebrek vertonen dan verzorgen wij reparatie of vervanging van het product. U kunt hiervoor bij ons in de winkel terecht of, indien u het product online besteld heeft, het product opsturen. Neemt u, voor het product opstuurt, contact met ons op.

Klachten

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten of opmerkingen heeft over onze dienstverlening.

Doe dit mede om eventuele schade te beperken zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Ons adres is:
Computershop Delft
Binnenwatersloot 34
2611BK Delft

winkel@csdelft.nl

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.

Klanten van webwinkels kunnen het geschil ook aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.